เพลง การรับใช้

ศิลปิน : Nin rmc

อัลบั้ม : Serve one another

หมวดหมู่ : คริสเตียนไทยสากล

จำนวนฟัง : 1895

Facebook

ไม่จำเป็นต้องมีอะไรที่เลิศเลอ  ไม่จำเป็นต้องดีเหนือใคร
ไม่จำเป็นต้องร้องเพลงให้เพราะจับใจ  ไม่ต้องเก่งอะไรมากมาย
*ถ้าจะถามว่าการรับใช้ ที่ดีที่สุดนั้นคืออะไร

**คือด้วยชีวิตของเรา  และด้วยความคิดของเรา
กับทุกทุกการกระทำที่เปี่ยมด้วยรักและความตั้งใจ
คือด้วยชีวิตของเราและด้วยความคิดของเรา
ละทิ้งตัวตนเก่าๆ เปลี่ยนไปไม่เหมือนคนก่อน
ตั้งแต่ได้พบกับรัก ความรักพระเยซู
อาจจะมีหลายคนมองดูที่นอกกาย  แต่พระองค์มองที่หัวใจ
ก็อาจจะมีหลายที่ที่ท้อใช้ไหม  แต่ว่าเราจะไม่ยอมแพ้

ให้ทุกๆวันเวลา  ให้ทุกๆวินาที
ให้ชีวิตของเราได้เป็นกระจกที่สะท้อนเรื่องราว
ให้โลกได้รู้ว่ายังมีพระเจ้าที่ไม่อาจจะมองเห็นได้ด้วยตาแต่พระองค์ช่างแสนดีและรักเราทุกเวลา
ทุกอย่างจะทำด้วยรักพระเยซู