เพลง รักจนถึงที่สุด

ศิลปิน : ราเมศ คุปตรัตน์ 

อัลบั้ม : crossover

หมวดหมู่ : คริสเตียนลูกทุ่ง

จำนวนฟัง : 890

Facebook

VERSE1
เห็นผู้คนมากมายที่รู้ว่าพระเยซู ทรงเป็นมากกว่าคนธรรมดา
ตาบอดกลับหายดี โรคที่เคยเป็นพระองค์ทรงรักษา
ทรงเห็นคุณค่าของคนทุกคน
VERSE2
สอนถ้อยคำมากมายด้วยเอาใจใส่ ทรงเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่
เปี่ยมด้วยพระปัญญา หาใครมาเทียบได้กับพระองค์
ผู้นี้…พระเยซู

PRE-CHORUS
น่าเสียดาย ที่คนเหล่านั้น ไม่ยอมรับพระองค์ แต่สำหรับฉัน
CHORUS
จะไม่รัก ได้อย่างไร? เมื่อพระเจ้ายอมทิ้งอำนาจยิ่งใหญ่
สิ่งที่เห็นคือความรัก ที่มากจนถึงที่สุด ยอมให้องค์พระบุตร
รับสภาพมนุษย์เพื่อช่วยเรา
จะไม่รัก ได้อย่างไร? เมื่อพระองค์ทนทุกข์บนไม้กางเขน
สิ่งที่เห็นคือความรัก ที่มากจนถึงที่สุด รักเรามากที่สุด

VERSE3
กลั้นน้ำตาไม่ไหวเมื่อทรงล้างเท้าให้ฉันซาบซึ้งในความถ่อมใจ
เปลี่ยนท่าทีข้างใน ฉันกลายเป็นคนใหม่โดยพระองค์
ผู้นี้…พระเยซู