ฟังเพลงคริสเตียนไทยสากล

เพลง ศิลปิน อัลบั้ม จำนวนฟัง คลิกฟัง
นานเท่าไร ชิดชนก-อรรถพงศ์ บุญเสริมทรัพย์ YouthChallenge2009 2523 ฟัง
ออกไป วุฒิ วงค์สรรเสริญ YouthChallenge2009 2092 ฟัง
รักแท้ในเรา อรรถพงศ์ บุญเสริมทรัพย์ YouthChallenge2009 2102 ฟัง
หนึ่งเดียว เรืองกิจ ยงปิยะกุล YouthChallenge2009 2698 ฟัง
ยิ่งใกล้ ยิ่งรัก วงตะลันต์ ตะลันต์3 3449 ฟัง
ใครคนหนึ่ง Jil Music sweet gospel2 2618 ฟัง
รักในองค์พระเยซู Jil Music sweet gospel2 2606 ฟัง
รักของเรา Jil Music sweet gospel2 2487 ฟัง
สูตรรัก Jil Music sweet gospel1 2643 ฟัง
ปลุกไฟ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2065 ฟัง
เสียงจากคำสรรเสริญ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2061 ฟัง
ข้าขอรับใช้ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2566 ฟัง
ข้าคือสาวกของพระคริสต์ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 1680 ฟัง
รักไม่ยั้งหยุด resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2352 ฟัง
อย่ากระวนกระวาย resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2451 ฟัง
ให้เรารักเหมือนองค์พระคริสต์ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2169 ฟัง
หากไม่มีพระเจ้า resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2259 ฟัง
รักพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิต resurrection Renaissance (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2413 ฟัง
สันติสุข (Shalom) ปริย สาริมาน คจ.ความหวัง กทม. 2732 ฟัง
พระเจ้าจะทรงช่วยเธอ วรวุฒ ขาวเงิน เพลงแต่งเอง 2393 ฟัง

หน้า 5 / 7
first1 2 3 4 5...>>last