ฟังเพลงคริสเตียนไทยสากล

เพลง ศิลปิน อัลบั้ม จำนวนฟัง คลิกฟัง
นานเท่าไร ชิดชนก-อรรถพงศ์ บุญเสริมทรัพย์ YouthChallenge2009 2398 ฟัง
ออกไป วุฒิ วงค์สรรเสริญ YouthChallenge2009 1956 ฟัง
รักแท้ในเรา อรรถพงศ์ บุญเสริมทรัพย์ YouthChallenge2009 2021 ฟัง
หนึ่งเดียว เรืองกิจ ยงปิยะกุล YouthChallenge2009 2609 ฟัง
ยิ่งใกล้ ยิ่งรัก วงตะลันต์ ตะลันต์3 3336 ฟัง
ใครคนหนึ่ง Jil Music sweet gospel2 2512 ฟัง
รักในองค์พระเยซู Jil Music sweet gospel2 2486 ฟัง
รักของเรา Jil Music sweet gospel2 2367 ฟัง
สูตรรัก Jil Music sweet gospel1 2476 ฟัง
ปลุกไฟ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 1922 ฟัง
เสียงจากคำสรรเสริญ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 1956 ฟัง
ข้าขอรับใช้ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2473 ฟัง
ข้าคือสาวกของพระคริสต์ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 1616 ฟัง
รักไม่ยั้งหยุด resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2246 ฟัง
อย่ากระวนกระวาย resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2344 ฟัง
ให้เรารักเหมือนองค์พระคริสต์ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2045 ฟัง
หากไม่มีพระเจ้า resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2155 ฟัง
รักพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิต resurrection Renaissance (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2222 ฟัง
สันติสุข (Shalom) ปริย สาริมาน คจ.ความหวัง กทม. 2619 ฟัง
พระเจ้าจะทรงช่วยเธอ วรวุฒ ขาวเงิน เพลงแต่งเอง 2228 ฟัง

หน้า 5 / 7
first1 2 3 4 5...>>last