ฟังเพลงคริสเตียนไทยสากล

เพลง ศิลปิน อัลบั้ม จำนวนฟัง คลิกฟัง
นานเท่าไร ชิดชนก-อรรถพงศ์ บุญเสริมทรัพย์ YouthChallenge2009 2376 ฟัง
ออกไป วุฒิ วงค์สรรเสริญ YouthChallenge2009 1915 ฟัง
รักแท้ในเรา อรรถพงศ์ บุญเสริมทรัพย์ YouthChallenge2009 1993 ฟัง
หนึ่งเดียว เรืองกิจ ยงปิยะกุล YouthChallenge2009 2584 ฟัง
ยิ่งใกล้ ยิ่งรัก วงตะลันต์ ตะลันต์3 3297 ฟัง
ใครคนหนึ่ง Jil Music sweet gospel2 2474 ฟัง
รักในองค์พระเยซู Jil Music sweet gospel2 2444 ฟัง
รักของเรา Jil Music sweet gospel2 2323 ฟัง
สูตรรัก Jil Music sweet gospel1 2430 ฟัง
ปลุกไฟ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 1883 ฟัง
เสียงจากคำสรรเสริญ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 1916 ฟัง
ข้าขอรับใช้ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2439 ฟัง
ข้าคือสาวกของพระคริสต์ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 1593 ฟัง
รักไม่ยั้งหยุด resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2211 ฟัง
อย่ากระวนกระวาย resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2319 ฟัง
ให้เรารักเหมือนองค์พระคริสต์ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2013 ฟัง
หากไม่มีพระเจ้า resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2125 ฟัง
รักพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิต resurrection Renaissance (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2148 ฟัง
สันติสุข (Shalom) ปริย สาริมาน คจ.ความหวัง กทม. 2579 ฟัง
พระเจ้าจะทรงช่วยเธอ วรวุฒ ขาวเงิน เพลงแต่งเอง 2187 ฟัง

หน้า 5 / 7
first1 2 3 4 5...>>last