ฟังเพลงคริสเตียนไทยสากล

เพลง ศิลปิน อัลบั้ม จำนวนฟัง คลิกฟัง
นานเท่าไร ชิดชนก-อรรถพงศ์ บุญเสริมทรัพย์ YouthChallenge2009 2603 ฟัง
ออกไป วุฒิ วงค์สรรเสริญ YouthChallenge2009 2189 ฟัง
รักแท้ในเรา อรรถพงศ์ บุญเสริมทรัพย์ YouthChallenge2009 2163 ฟัง
หนึ่งเดียว เรืองกิจ ยงปิยะกุล YouthChallenge2009 2787 ฟัง
ยิ่งใกล้ ยิ่งรัก วงตะลันต์ ตะลันต์3 3554 ฟัง
ใครคนหนึ่ง Jil Music sweet gospel2 2703 ฟัง
รักในองค์พระเยซู Jil Music sweet gospel2 2709 ฟัง
รักของเรา Jil Music sweet gospel2 2568 ฟัง
สูตรรัก Jil Music sweet gospel1 2768 ฟัง
ปลุกไฟ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2164 ฟัง
เสียงจากคำสรรเสริญ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2139 ฟัง
ข้าขอรับใช้ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2654 ฟัง
ข้าคือสาวกของพระคริสต์ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 1724 ฟัง
รักไม่ยั้งหยุด resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2443 ฟัง
อย่ากระวนกระวาย resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2565 ฟัง
ให้เรารักเหมือนองค์พระคริสต์ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2261 ฟัง
หากไม่มีพระเจ้า resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2351 ฟัง
รักพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิต resurrection Renaissance (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2557 ฟัง
สันติสุข (Shalom) ปริย สาริมาน คจ.ความหวัง กทม. 2823 ฟัง
พระเจ้าจะทรงช่วยเธอ วรวุฒ ขาวเงิน เพลงแต่งเอง 2484 ฟัง

หน้า 5 / 7
first1 2 3 4 5...>>last