ฟังเพลงคริสเตียนไทยสากล

เพลง ศิลปิน อัลบั้ม จำนวนฟัง คลิกฟัง
นานเท่าไร ชิดชนก-อรรถพงศ์ บุญเสริมทรัพย์ YouthChallenge2009 2563 ฟัง
ออกไป วุฒิ วงค์สรรเสริญ YouthChallenge2009 2152 ฟัง
รักแท้ในเรา อรรถพงศ์ บุญเสริมทรัพย์ YouthChallenge2009 2139 ฟัง
หนึ่งเดียว เรืองกิจ ยงปิยะกุล YouthChallenge2009 2752 ฟัง
ยิ่งใกล้ ยิ่งรัก วงตะลันต์ ตะลันต์3 3512 ฟัง
ใครคนหนึ่ง Jil Music sweet gospel2 2663 ฟัง
รักในองค์พระเยซู Jil Music sweet gospel2 2662 ฟัง
รักของเรา Jil Music sweet gospel2 2535 ฟัง
สูตรรัก Jil Music sweet gospel1 2711 ฟัง
ปลุกไฟ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2123 ฟัง
เสียงจากคำสรรเสริญ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2106 ฟัง
ข้าขอรับใช้ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2613 ฟัง
ข้าคือสาวกของพระคริสต์ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 1703 ฟัง
รักไม่ยั้งหยุด resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2401 ฟัง
อย่ากระวนกระวาย resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2524 ฟัง
ให้เรารักเหมือนองค์พระคริสต์ resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2216 ฟัง
หากไม่มีพระเจ้า resurrection Song from haeven (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2313 ฟัง
รักพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิต resurrection Renaissance (เพื่อนอนุชน.คอม ส่งมา) 2497 ฟัง
สันติสุข (Shalom) ปริย สาริมาน คจ.ความหวัง กทม. 2789 ฟัง
พระเจ้าจะทรงช่วยเธอ วรวุฒ ขาวเงิน เพลงแต่งเอง 2447 ฟัง

หน้า 5 / 7
first1 2 3 4 5...>>last