เนื้อเพลงถวายทรัพย์

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
หมดทั้งชีวิต E 15992 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em 4690 ดู