เนื้อเพลงถวายทรัพย์

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
หมดทั้งชีวิต E 17940 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em 5084 ดู