เนื้อเพลงถวายทรัพย์

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
หมดทั้งชีวิต E 15590 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em 4586 ดู