เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 37670 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 29527 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 12157 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 8697 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 6083 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 9088 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 6354 ดู
สาธุการพระนาม A 13931 ดู
Everyday E 3763 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 5531 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 8319 ดู
เชิญมาเยินยอ G 5502 ดู
ชำระใจของข้า D 8639 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 7911 ดู
เขาผู้นั้น C 2917 ดู
หนึ่งเดียว G 8302 ดู
นานเท่าไร E 4414 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 9394 ดู
โฮซันนา G 9371 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 10598 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last