เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 38936 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 29801 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 12428 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 8909 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 6234 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 9235 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 6477 ดู
สาธุการพระนาม A 14166 ดู
Everyday E 3836 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 5694 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 8533 ดู
เชิญมาเยินยอ G 5658 ดู
ชำระใจของข้า D 8833 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 8060 ดู
เขาผู้นั้น C 2990 ดู
หนึ่งเดียว G 8480 ดู
นานเท่าไร E 4485 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 9614 ดู
โฮซันนา G 9579 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 10770 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last