เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 33394 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 28718 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 11517 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 8189 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 5691 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 8525 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 6015 ดู
สาธุการพระนาม A 13274 ดู
Everyday E 3588 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 5144 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 7823 ดู
เชิญมาเยินยอ G 5191 ดู
ชำระใจของข้า D 8108 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 7406 ดู
เขาผู้นั้น C 2735 ดู
หนึ่งเดียว G 7753 ดู
นานเท่าไร E 4244 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 8865 ดู
โฮซันนา G 8886 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 10128 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last