เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 30177 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 27290 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 10792 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 7488 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 5083 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 8031 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 5642 ดู
สาธุการพระนาม A 12487 ดู
Everyday E 3355 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 4660 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 7062 ดู
เชิญมาเยินยอ G 4752 ดู
ชำระใจของข้า D 7515 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 6792 ดู
เขาผู้นั้น C 2512 ดู
หนึ่งเดียว G 7208 ดู
นานเท่าไร E 3977 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 8231 ดู
โฮซันนา G 8300 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 9501 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last