เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 32621 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 28447 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 11357 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 8054 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 5585 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 8424 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 5942 ดู
สาธุการพระนาม A 13102 ดู
Everyday E 3534 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 5024 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 7671 ดู
เชิญมาเยินยอ G 5100 ดู
ชำระใจของข้า D 7976 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 7294 ดู
เขาผู้นั้น C 2690 ดู
หนึ่งเดียว G 7624 ดู
นานเท่าไร E 4194 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 8709 ดู
โฮซันนา G 8768 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 9972 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last