เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 41271 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 30309 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 12843 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 9224 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 6510 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 9498 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 6705 ดู
สาธุการพระนาม A 14548 ดู
Everyday E 3953 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 5912 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 8899 ดู
เชิญมาเยินยอ G 5847 ดู
ชำระใจของข้า D 9198 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 8365 ดู
เขาผู้นั้น C 3086 ดู
หนึ่งเดียว G 8795 ดู
นานเท่าไร E 4603 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 9945 ดู
โฮซันนา G 9908 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 11079 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last