เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 40104 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 30055 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 12629 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 9075 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 6397 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 9362 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 6571 ดู
สาธุการพระนาม A 14370 ดู
Everyday E 3892 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 5809 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 8724 ดู
เชิญมาเยินยอ G 5745 ดู
ชำระใจของข้า D 9051 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 8226 ดู
เขาผู้นั้น C 3039 ดู
หนึ่งเดียว G 8627 ดู
นานเท่าไร E 4536 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 9783 ดู
โฮซันนา G 9767 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 10942 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last