เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 29169 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 26970 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 10578 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 7310 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 4932 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 7902 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 5514 ดู
สาธุการพระนาม A 12290 ดู
Everyday E 3298 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 4547 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 6887 ดู
เชิญมาเยินยอ G 4652 ดู
ชำระใจของข้า D 7355 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 6651 ดู
เขาผู้นั้น C 2457 ดู
หนึ่งเดียว G 7037 ดู
นานเท่าไร E 3890 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 8091 ดู
โฮซันนา G 8152 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 9341 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last