เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 36751 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 29365 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 11977 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 8588 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 5989 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 8955 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 6268 ดู
สาธุการพระนาม A 13777 ดู
Everyday E 3715 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 5448 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 8195 ดู
เชิญมาเยินยอ G 5429 ดู
ชำระใจของข้า D 8505 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 7788 ดู
เขาผู้นั้น C 2874 ดู
หนึ่งเดียว G 8168 ดู
นานเท่าไร E 4359 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 9266 ดู
โฮซันนา G 9239 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 10493 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last