เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 26887 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 26256 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 10085 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 6981 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 4674 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 7559 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 5265 ดู
สาธุการพระนาม A 11862 ดู
Everyday E 3165 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 4285 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 6490 ดู
เชิญมาเยินยอ G 4422 ดู
ชำระใจของข้า D 6984 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 6226 ดู
เขาผู้นั้น C 2363 ดู
หนึ่งเดียว G 6663 ดู
นานเท่าไร E 3753 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 7772 ดู
โฮซันนา G 7764 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 8697 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last