เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 31741 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 28024 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 11176 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 7872 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 5417 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 8273 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 5837 ดู
สาธุการพระนาม A 12883 ดู
Everyday E 3466 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 4886 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 7491 ดู
เชิญมาเยินยอ G 4966 ดู
ชำระใจของข้า D 7821 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 7106 ดู
เขาผู้นั้น C 2622 ดู
หนึ่งเดียว G 7476 ดู
นานเท่าไร E 4122 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 8534 ดู
โฮซันนา G 8574 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 9803 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last