เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 27423 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 26441 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 10218 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 7063 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 4741 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 7641 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 5313 ดู
สาธุการพระนาม A 11967 ดู
Everyday E 3200 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 4339 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 6569 ดู
เชิญมาเยินยอ G 4484 ดู
ชำระใจของข้า D 7077 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 6307 ดู
เขาผู้นั้น C 2382 ดู
หนึ่งเดียว G 6739 ดู
นานเท่าไร E 3785 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 7852 ดู
โฮซันนา G 7866 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 8833 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last