เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 34658 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 29022 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 11731 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 8383 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 5817 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 8722 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 6122 ดู
สาธุการพระนาม A 13485 ดู
Everyday E 3643 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 5293 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 7982 ดู
เชิญมาเยินยอ G 5311 ดู
ชำระใจของข้า D 8257 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 7575 ดู
เขาผู้นั้น C 2801 ดู
หนึ่งเดียว G 7958 ดู
นานเท่าไร E 4301 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 9029 ดู
โฮซันนา G 9030 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 10283 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last