เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 28166 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 26669 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 10368 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 7161 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 4818 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 7755 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 5414 ดู
สาธุการพระนาม A 12113 ดู
Everyday E 3249 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 4419 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 6694 ดู
เชิญมาเยินยอ G 4562 ดู
ชำระใจของข้า D 7207 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 6485 ดู
เขาผู้นั้น C 2413 ดู
หนึ่งเดียว G 6862 ดู
นานเท่าไร E 3832 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 7966 ดู
โฮซันนา G 8011 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 9045 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last