เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 30967 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 27660 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 10978 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 7670 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 5229 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 8155 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 5718 ดู
สาธุการพระนาม A 12688 ดู
Everyday E 3402 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 4752 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 7322 ดู
เชิญมาเยินยอ G 4843 ดู
ชำระใจของข้า D 7662 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 6944 ดู
เขาผู้นั้น C 2556 ดู
หนึ่งเดียว G 7341 ดู
นานเท่าไร E 4055 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 8376 ดู
โฮซันนา G 8421 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 9639 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last